Loading...

Odgovorno ponašanje i pravila ponašanja

Zašto imamo pravila za promatranje dupina?

Prilikom izbora gdje ćete i s kim izaći u potragu za dupinima preporučamo vam da posvetite određenu pažnju vašem izboru. Vaše iskustvo i uživanje biti će najveće ako se priključite posadi koja ima na umu vašu dobrobit ali i dobrobit dupina i okoliša u kojem oni obitavaju. Proganjanje dupina i nasilno približavanje stavljaju dupine u opasnost. Proganjanje dupina može uzrokovati njihovo napuštanje popdručja u kojem obitavaju, a u najgorim slučajevima nasilno proganjanje skupina s mladuncima može uzrokovati i njihovo ugibanje.

Također, približavanje većeg broja plovila koja sa svih strana okružuju dupine uzrokuju stres, a mogu uzrokovati i ozljeđivanje životinja brodskim elisama. Promatranje dupina mora osigurati sigurnost i vama i dupinima koje promatramo. Stoga se plovilo koje se približava skupini uvijek približava polako i s oprezom. Tijekom približavanja posada promatra ponašanje životinja te procjenjuje sigurnu udaljenost ovisno o sastavu skupine i ponašanju. Uvažavajući znakove koje nam dupini šalju možemo osigurati njihovu sigurnost i naš užitak. Također, koliko god se trudili biti pristojni u njihovoj blizini, prisutnost plovila uvijek predstavlja određeno uznemiravanje. Stoga naš susret ograničavamo na najduže 30 minuta nakon čega se plovilo polako udaljava i napušta dupine.

Vjerujemo kako će vaš boravak na našem brodu biti poseban doživljaj ne samo stoga što ćete vidjeti najpoznatije jadranske dobre dupine već i stoga što ćete saznati brojne informacije o tome kako žive i o području u kojem žive. Nadamo se da ćete nam se pridružiti ponovo! A onima kojima ovo iskustvo potakne želju da se tijekom deset dana pridruže istraživanju dupina u Jadranu preporučamo da se prijave na eko-volonterske programe Instituta Plavi svijet te da se pridruže istraživačima u istraživačkoj postaji na Lošinju ili na istraživačkom brodu koji radi u području jedinstvenog Nacionalnog parka Kornati!