Loading...

Izjava o odricanju odgovornosti i uvjeti pružanja usluge

Prilikom kupnje karte obavezno je ostaviti broj telefona kako bi vas epidemiološka služba mogla kontaktirati u slučaju sumnje na zarazu virusom COVID-19.

Plavi svijet doo pruža uslugu prijevoza brodom poštujući sve zakonske obveze prema zakonima RH. Također, u okviru svojih mogućnosti Plavi svijet doo će učiniti sve kako bi boravak putnika na brodu bio siguran i ugodan. Međutim, Plavi svijet doo ne preuzima odgovornost za bilo kakve neugodnosti uzrokovane ponašanjem i nepažnjom putnika.

Izlazak na more je u potpunosti dobrovoljan. Plavi svijet doo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neugodnosti, ozljede i slično koje mogu biti uzrokovane nepažnjm korisnika naše usluge.

Kupovinom karte svi sudionici potvrđuju da su dobrog zdravlja te da mogu sudjelovati u izletu brodom.

Svi putnici na plovilu osigurani su osnovnim osiguranjem Plavog svijeta doo za štetu prema trećim osobama. Osiguranje od nezgode za sve situacije koje su uvjetovane ponašanjem ili nepažnjom putnika nisu pokrivene ovim osiguranjem te Plavi svijet doo ne preuzima nikakvu odgovornost.

Sva djeca mlađa od 18 godina moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja, a punu odgovornost za njih tijekom boravka na brodu preuzimaju roditelji ili staratelji.

Preporučamo da svi maloljetnici i neplivači tijekom vožnje nose prsluke za spašavenje koji su osigurani. Djeca mlađa od 3 godine ne mogu se ukrcati na plovilo.

Svi putnici OBVEZNI su tijekom boravka na brodu pratiti upute posade i skipera. Odluka skipera je konačna.

Sve žalbe ili pohvale mogu se upisati u Knjigu žalbi i pohvala koja je u svakom trenutku dostupna u prostorijama Plavog svijeta doo. Svi korisnici koji to zatraže biti će pismeno obaviješteni o radnjama poduzetim temeljem žalbi.

Svi putnici i korisnici usluge prijevoza i promatranja dupina uvažavaju kako su dupini divlje životinje te da nije moguće unaprijed garantirati pronalazak i promatranje dupina ili ponašanje dupina.

Rezervacija se smatra potvrđenom nakon što je karta plaćena u cijelosti. Ako je plaćanje izvršeno on-line, rezervacija se smatra potvrđenom kad je uplata primljena na račun Plavog svijet d.o.o. (ili našeg agenta). Nakon što je rezervacija potvrđena, uplaćeni iznos za kartu nije moguće refundirati. Kartu je moguće prenijeti na drugu osobu samo za rezervirano vrijeme izleta.

U slučaju da Plavi svijet d.o.o. otkaže izlet prije izlaska na more, ili unutar prvih 30 minuta od izlaska iz luke, uplaćeni iznos bit će vraćen u cijelosti. Putnici ne mogu potraživati nikakve druge troškove.

Iskustvo promatranja dupina uključuje predavanje u trajanju od 15 minuta koje prethodi izletu i najmanje 1 sat do maksimalno 3 sata na moru. Vrijeme provedeno na moru ovisi o vremenu potrebnom za pronalazak dupina i njihovom ponašanju u našoj prisutnosti.

U slučaju da se tijekom prvog izlaska na more za koji je plaćena cijena usluge ne pronađu dupini, putnicima će biti omogućen još jedan besplatni izlazak na more tijekom idućih 7 dana u terminu prema izboru putnika i prema raspoloživosti mjesta na plovilu.

U slučaju bilo kakvog spora ili zahtjeva koji proizlaze iz ili u svezi s našom uslugom, stranke će prvo pokušati riješiti spor ili zahtjev prijateljski. Ako se u roku od 4 tjedna ne može postići rješenje, stranke mogu podnijeti ugovaraju isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske.
Putnici odriču odgovornost Plavog svijeta d.o.o. za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, za bilo kakvu materijalnu ili ne-materijalnu štetu i/ili troškove (uključujući i troškove postupka) koji mogu nastat kao rezultat sudjelovanja u izletu promatranja dupina i/ili mogu biti uvjetovani ponašanjem sudionika.

Kupnjom karte, putnici potvrđuju da su upoznati s ovim Uvjetima pružanja usluge i odricanja od odgovornosti i prihvaćaju ih kao nesporne.
Putnici prihvaćaju da je verzija ove Izjave o odricanju od odgovornosti i uvjetima pružanja usluge napisana na hrvatskom jeziku izvorna verzija prema kojoj se izvode sva daljnja tumačenja.
Ovo Odricanje od odgovornosti i uvjeti pružanja usluge se primijenjuju na sve izlete i ulaznice kupljene nakon 26.8.2017.